Inowłódz

Inowłódz to jeden z najważniejszych punktów na filmowej mapie województwa łódzkiego. Przede wszystkim ze względu na przepływającą przez ten stary gród rzekę Pilicę, a także historyczny, romański kościół św. Idziego. Inowłódz, obchodzący w 2016 r. 950 rocznicę istnienia, był niewątpliwie świadkiem wielu wydarzeń historycznych z różnych epok. Śledząc filmową karierę tej miejscowości, można tę historię częściowo odtworzyć.

W filmie Bolesław Śmiały Inowłódz przeobraził się w Kraków z XI stulecia. Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny przenosi widzów w wiek XVI, w czasy króla Zygmunta Augusta. Kanclerz przedstawia wydarzenia z przełomu XVI i XVII wieku, epoki pierwszych królów elekcyjnych, akcja Popiołów toczy się w I połowie XIX wieku. Za sprawą Żołnierza zwycięstwa można przenieść się do Hiszpanii w czasy wojny domowej z lat 30. XX w., a w Czterech pancernych i psie oczywiście widać historię II wojny światowej. W każdym z tych obrazów w kadrze uwieczniona została charakterystyczna bryła kościoła św. Idziego z wysoką wieżą.

W filmie wykorzystano również inne miejsca z terenu Inowłodza i jego najbliższych okolic. Pilicę można zobaczyć w filmach Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny, Popioły i Romantyczni. Mocny filmowy akcent dotyczy serialu Czterej pancerni i pies. To nie tylko romański kościół, ale także droga z Inowłodza na Rawę Mazowiecką, gdzie Grigorij, Lidka i młody Czereśniak naprawiali popsute koło w aucie, czy droga na Spałę (na wysokości kopalni chalcedonitu), gdzie załoga Rudego zatrzymuje się ze względu na prowadzoną przez Czereśniaka krowę, a następnie spotyka niemieckiego chłopca. Plenerem stał się również Gaszek, dziś część Inowłodza, w pobliżu ujścia rzeki Słomianki do Pilicy – tędy wędrowali Czereśniakowie kierujący się do Gdańska.

Z filmem związane są również najbliższe okolice Inowłodza – swoją filmową historię mają Spała i Teofilów. Nadpilickie krajobrazy, stara Puszcza Pilicka, zabytki architektury, a także bardzo dobra baza noclegowa przyciągały filmowców już od dawna.

Tytuły filmów

Informacja krajoznawcza

Do najciekawszych zabytków Inowłodza zalicza się romański kościół św. Idziego (wybudowany prawdopodobnie w końcu XI w., restaurowany w latach 30. XX w. dzięki staraniom prezydenta Ignacego Mościckiego). Cennymi zabytkami są również odnowiony (a w dużym stopniu odbudowany w ostatnich latach) zamek z czasów Kazimierza Wielkiego (połowa XIV w.), renesansowy kościół św. Michała Archanioła prawdopodobnie ufundowany przez Zygmunta Starego jako wotum dziękczynne za narodziny syna – Zygmunta Augusta (ok. 1520 r.) oraz znajdująca się w centrum synagoga. Zachowały się tu zabytkowe polichromie. W napisach na ścianach, oprócz hebrajskiego, użyto także języka rosyjskiego – dzięki temu od razu wiadomo, w jakim zaborze znajdował się Inowłódz.

  1. Kościół św. IdziegoBolesław Śmiały, Czterej pancerni i pies, Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny, Kanclerz, Rycerze i rabusie, Żołnierz zwycięstwa
  2. Droga na Rawę MazowieckąCzterej pancerni i pies
  3. Droga na SpałęCzterej pancerni i pies
  4. PilicaPopioły, Romantyczni
  5. GaszekCzterej pancerni i pies
  6. Stare KorytoPrzygody pana Michała
  7. Inowłódz-FryszerkaHubal