O projekcie

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO tematyką turystyki filmowej zajmuje się od 2009 r. W tym czasie zrealizowaliśmy m.in. projekt „Szlak dziedzictwa filmowego Łodzi” oraz wydaliśmy trzy filmowe książki: Przewodnik filmowy po Łodzi, Stawkowy przewodnik filmowy oraz Przewodnik filmowy po województwie łódzkim. Dysponując doświadczeniem, wiedzą oraz kadrą osób, dla których turystyka filmowa jest pasją, staliśmy się gotowi po podjęcia kolejnego wyzwania i rozpoczęcia nowego projektu.

Projekt „Szlak filmowy województwa łódzkiego” [Filmowe łódzkie] powstał z myślą wytyczenia nowego szlaku turystycznego na terenie województwa łódzkiego, który będzie nawiązywał do bogatej tradycji filmowej regionu. Region łódzki jest szczególny, jeśli chodzi o tożsamość i bogactwo filmowe. Stąd pomysł na wytyczenie nowego szlaku. Sam projekt Szlak filmowy województwa łódzkiego jest nastawiony na promocję dziedzictwa filmowego związanego z województwem łódzkim. W temacie dziedzictwa filmowego regionu łódzkiego tkwi olbrzymi potencjał, promocyjny, turystyczny i kulturalny, który może budować wizerunek województwa łódzkiego zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów, jako regionu otwartego na sztukę i kulturę. Należy wspomnieć, że turystyka filmowa, czyli rodzaj turystyki kulturowej, nastawionej na zwiedzanie miejsc związanych z filmem.

W ramach projektu zostało przygotowane m.in. eksperckie opracowanie dotyczące potencjału filmowego województwa łódzkiego na tle innych regionów Polski „Potencjał turystyczny dziedzictwa filmowego w województwie łódzkim”, wydany zostaje folder turystyczny dotyczący szlaku, zorganizujemy wyjazd studyjny dla dziennikarzy oraz przeszkolimy grupę przewodników, których przygotujemy merytorycznie do prowadzenia wycieczek turystycznych poświęconych tematowi szlaku i dziedzictwa filmowego woj. łódzkiego.