Publikacje

W 2009 r. Stowarzyszenie REGIO rozpoczęło realizację działań związanych z dziedzictwem filmowym. Zrealizowaliśmy wówczas projekt „Szlak dziedzictwa filmowego Łodzi”.

Rok później ukazał się książkowy Przewodnik po filmowej Łodzi.

Przewodnik po filmowej Łodzi

Kontynuując te działania w 2014 r. opublikowaliśmy Stawkowy przewodnik filmowy poświęcony plenerom Stawki większej niż życie.

Stawkowy przewodnik filmowy

W 2015 r. wydaliśmy książkę Przewodnik filmowy po województwie łódzkim.

Przewodnik filmowy po województwie łódzkim

W 2016 r. w ramach projektu „Szlak filmowy województwa łódzkiego” [Filmowe łódzkie] wydany został folder turystyczny dotyczący szlaku

Szlak filmowy województwa łódzkiego

…oraz eksperckie opracowanie dotyczące potencjału filmowego województwa łódzkiego na tle innych regionów Polski „Potencjał turystyczny dziedzictwa filmowego w województwie łódzkim”.

Potencjał turystyczny dziedzictwa filmowego w województwie łódzkim