Kanclerz

Reżyseria: Ber Ryszard

Rok: 1989

Lokacje: Inowłódz

Jest to ostatni serial doby PRL. I jak do tej pory ostatni w historii kinematografii polskiej serial historyczny pokazujący wydarzenia starsze niż XIX wiek. Oczywiście wynika to przede wszystkim z przyczyn ekonomicznych - dekoracje, stroje, rekwizyty niezbędne dla odległych epok historycznych (w tym przypadku przełomu XVI i XVII stuleci) jest znacznie droższe niż dla filmów współczesnych. Serial przedstawia losy Polski w dobie pierwszych królów elekcyjnych, widziane z perspektywy kanclerza Jana Zamoyskiego (Marcin Troński), który odegrał kluczową rolę przy kolejnych wyborach pierwszych trzech monarchów. W serialu wykorzytany został kościół św. Idziego w Inowłodzu. Tu odbywa się powiatowy sejmik na którym przemawia Jan Zamoyski przekonując szlachtę do wyboru Henryka Walezego na króla. Drugi raz to samo miejsce widać gdy mszę przerywa informacja o ucieczce Walezego z Polski. W serialu tym, jak dotąd wyjątkowo, widać kościół nie tylko z zewnątrz, ale również od środka. Najprawdopobniej wynikało to z przyczyn finansowych - realizacja zdjęć w naturalnym plenerze była tańsza niż budowa dekoracji, a u schyłku lat 80. finanse na kinematografię były bardzo okrojone. Więcej o serialu tutaj.