Bolesław Śmiały

Reżyseria: Lesiewicz Witold

Rok: 1971

Lokacje: Inowłódz

Film historyczny przedstawiający wydarzenia z 1079 r. W Krakowie król Bolesław Śmiały podejmuje decyzje wywołujące sprzeciw jego otoczenia, narasta konflikt monarchy z biskupem Stanisławem Szczepanowskim. Film jest przykładem kina historycznego sprzed lat - na potrzeby filmu zbudowano olbrzymie dekoracje, uszyto specjalnie kostiumy, zaangażowano 1,5 tysiąca statystów. Oprócz scen realizowanych w dekoracjach wybudowanych w halach zdjęciowych, część ujęć powstała również w plenerach. Jednym z nich stał się Inowłódz, a dokładnie kościół św. Idziego. Romańska budowla idealnie nadawała się do oddania klimatu wczesnego średniowiecza. Inowłodzki kościół przeobraził się w krakowski kościół na Skałce. Na potrzeby filmu świąynia została wzbogacona o okazałe schody, na których dochodzi do dramatycznych wydarzeń…