Skierniewice

Skierniewice to miasto mocno związane z filmem, przede wszystkim dzięki adaptacjom klasyki polskiej literatury. Tu powstawały ekranizacje dzieł Władysława Reymonta, Bolesława Prusa czy Stefana Żeromskiego. Dodatkowo w sposób szczególny z filmem związana jest miejscowa parowozownia. Ważnym skierniewickim plenerem jest dworzec kolejowy, który można zobaczyć w Ziemi obiecanej. To stąd odjeżdża Lucy Zuckerowa (Kalina Jędrusik), odprowadzana przez męża. Do pociągu niepostrzeżenie wsiada też Karol Borowiecki (Daniel Olbrychski), co później prowadzi do tragedii w jego fabryce. Peron, jak również wnętrza poczekalni widoczne są w Gorączce. Tu na pociąg czeka towarzysz „Leon” (Olgierd Łukaszewicz), obserwowany przez tajniaków. Na pierwszym peronie dworca od 2010 r. stoi pomnik Stanisława Wokulskiego. Zgodnie z fabułą powieści Lalka (jak również wersji filmowej z 1968 r. i serialowej z 1977 r.), Wokulski wysiada z pociągu w Skierniewicach i tu decyduje się na popełnienie samobójstwa.

Po drugiej stronie torów kolejowych znajduje się dawna parowozownia, w której zgromadzono olbrzymią kolekcję zabytkowego taboru. Na terenie tego obiektu powstawały zdjęcia do filmu Wołyń, a także do serialu Czas honoru, jednak przede wszystkim to miejscowe składy kolejowe były wypożyczane do filmów. W ten sposób skierniewicki tabor można zobaczyć m.in. w Liście Schindlera Stevena Spielberga, Pianiście Romana Polańskiego czy Generale Nilu Ryszarda Bugajskiego.

Filmowy akcent posiada również sąsiadujący z dworcem dawny zespół pałacowo-parkowy arcybiskupów gnieźnieńskich. Wykorzystano go w filmie Dzieje grzechu. To tu hrabia Bodzanta urządził przytułek dla upadłych kobiet, gdzie trafia główna bohaterka Ewa Pobratyńska (Grażyna Długołęcka). Z kolei przy pl. Św. Floriana (podwórze pod numerem 15) realizowano zdjęcia do serialu Chłopi. Stworzono tu przestrzeń więzienia, gdzie przetrzymywani byli chłopi aresztowani za napaść na robotników wycinających las. To samo miejsce wykorzystano również w walijskim filmie Rancid Aluminium – stało się wówczas placem targowym w prowincjonalnym rosyjskim mieście.

Skierniewice mocno zaznaczyły swój udział w filmie Ostatnie piętro. Ważnym miejscem dla akcji stał się zalew Zadębie ze stojącym tam na postumencie samolotem MIG-15 i z widocznym w tle wyburzonymi już kasynem i wieżą ciśnień. Mieszkanie na blokowisku, gdzie żyje rodzina głównego bohatera, znajduje się na osiedlu Widok. W kadrach uwiecznione zostały również dworzec kolejowy, stojąca obok zabytkowa wieża ciśnień, a także skierniewicki Rynek.

Tytuły filmów

Informacja krajoznawcza

W herbie Skierniewic znaleźć można trzy białe lilie – ślad po herbie dawnych właścicieli miasta, czyli arcybiskupów gnieźnieńskich. To do nich należał zachowany w centrum zespół pałacowo- parkowy, dziś siedziba Instytutu Ogrodnictwa. O tym jak mocno miasto jest związane z ogrodnictwem, sadownictwem i warzywnictwem świadczyć może promujące je logo, na którym znajduje się jabłko, a także pomnik stojący w Rynku – przedstawia profesora Szczepana Pieniążka, założyciela skierniewickiego instytutu. Wyjątkowymi zabytkami miasta są także monumentalny neogotycki dworzec kolejowy oraz parowozownia z bardzo bogatą kolekcją taboru.

  1. ParowozowniaCzas honoru, Wołyń
  2. Dworzec kolejowyGorączka, Ostatnie piętro, Ziemia obiecana
  3. Pałac arcybiskupów gnieźnieńskichDzieje grzechu
  4. RynekOstatnie piętro
  5. ZadębieOstatnie piętro
  6. Plac św. Floriana 15Chłopi, Rancid Aluminium
  7. WidokOstatnie piętro