Chłopi

Reżyseria: Rybkowski Jan

Rok: 1972

Lokacje: Lipce Reymontowskie, Skierniewice

Film „Chłopi” jest adaptacją powieści Władysława Reymonta o tym samym tytule. Film i książka to obraz polskiej wsi Lipce na przełomie XIX i XX wieku. Stąd Przedstawia obyczaje i życie codzienne mieszkańców polskiej wsi. Nazwa nie jest przypadkowa - Reymont w okolicach Lipiec pracował jako inspektor stanu torów kolejowych, przy tej okazji miał okazję poznać życie wsi. Najważniejszym plenerem filmu była miejscowość Pszczonów, oddalona o ok. 7 km na północ od Lipiec. Wykorzystano miejscowy kościół wraz z otaczającymi go budynkami, w tym dawną plebanią (obecnie przeniesioną do Skansenu w Maurzycach), a także postawioną specjalnie na potrzeby kuźnią (która stoi do dziś); cmentarz - tu realizowano scenę pogrzebu Boryny; przysiółek Góry gdzie powstała scena wywiezienia Jagny na wozie z gnojem. Same Lipce również “zagrały” w filmie - wykorzystano staw znajdujący się w centrum wsi - tu toczyło się życie wsi, a także chałupa Dominikowej (dziś już nieistniejąca, stojąca przy dzisiejszej ulicy nazwanej właśnie ulicą Dominikowej). Plenery filmu to również dalsze okolice Lipiec - w Jeżowie realizowano ujęcia targu, w młynie “Praga” w Kołacinie ujęcia młyna, gdzie pracuje Antek Boryna, podwórze przy pl. Św. Floriana 15 przeobraziło się w więzienie, gdzie przetrzymywani byli chłopi z Lipiec po bitwie o las. Plenerami filmu była również zabudowa wsi Strzelcew koło Łowicza (tu stała filmowa chałupa Boryny). Niepotwierdzone tropy wskazują że również w okolicach Wolborza powstawały ujęcia do filmu. Zainteresowani filmem “Chłopi” powinni odwiedzić Galerię Staroci i Pamiątek Regionalnych w Lipcach Reymontowskich. Właściciel (zresztą statysta z filmu) zgromadził olbrzymią kolekcję pamiątek z regionu, w tym również filmowych związanych z “Chłopami” - w tym autografy twórców, oryginalne rekwizyty, czy artykuły prasowe o filmie.

Więcej o filmie można przeczytać na stronie: http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=122861