Sulejów

Sulejów na filmową mapę Polski trafił przede wszystkim dzięki serialowi Janka w reżyserii Janusza Łęskiego. Tytułowa bohaterka – Janka (Agnieszka Krukówna) – mieszkała wraz z mamą i dziadkiem w budynku karczmy stojącej w… Podklasztorzu (chociaż zgodnie z fabułą Podklasztorze znajdowało się w Wielkopolsce). Na potrzeby filmu zbudowana została makieta karczmy stojąca na łące przy dawnym opactwie cystersów i w każdym z piętnastu odcinków widzowie mogli zobaczyć charakterystyczną bryłę zabudowań zabytkowego klasztoru i kościoła.

Kinowa historia Sulejowa jest jednak znacznie bogatsza, chociaż rzeczywiście skoncentrowana głównie w najbliższych okolicach Podklasztorza. To tutaj w filmie Potop przyjechał Kmicic (Daniel Olbrychski) wraz ze swoimi przybocznymi. Spotkał tu księcia Bogusława (Leszek Teleszyński), którego brawurowo próbował porwać – scena galopu i próby porwania nakręcona została na łące między opactwem a Pilicą. Tutaj również odbywały się konne wyścigi pomiędzy głównymi bohaterami Janki: Janką i Julkiem.

Wnętrza kościoła pw. Najświętszej Marii Panny i św. Tomasza Kantuaryjskiego widać we wcześniejszym serialu stworzonym przez Janusza Łęskiego – Przygrywce. Przylegający do niego krużganek wraz z kapitularzem wykorzystano w filmie Południe–Północ. Również znajdujący się obok kościoła, zachowany w formie ruiny, mur dormitorium widać w filmie Gwiazda piołun, przedstawiającym ostatnie dni życia Stanisława Witkiewicza. To pod klasztornym murem podejmuje on wraz z ukochaną próbę samobójczą.

Być może malownicze położenie Sulejowa sprawiło, że w kilku filmach można obejrzeć miasto z lotu ptaka. W serialu Janka oraz filmie Południe–Północ widoczne są zabudowania opactwa z tej perspektywy. Natomiast w filmie sensacyjnym Trójkąt bermudzki widać panoramę centrum miasta, jak również widok na centrum od strony Pilicy (z widoczną dominującą nad zabudową wieżą kościoła św. Floriana).

Z Sulejowem, a dokładnie z dawnym Zakładem Przemysłu Wapienniczego na Podkurnędzu leżącym na południe od miasta, związana jest jedna z najbardziej dramatycznych scen w historii polskiego kina akcji. To tu trafiają bohaterowie filmu Psy 2. Ostatnia krew, ścigani przez rosyjskich przestępców. W przestrzeni dawnego zakładu dochodzi do efektownej strzelaniny…

Filmowe akcenty związane są również z najbliższymi okolicami miasta. Realizowano tu zdjęcia m.in. do Wiernej rzeki w reż. Tadeusza Chmielewskiego, Gorączki w reż. Agnieszki Holland czy Pana Wołodyjowskiego w reż. Jerzego Hoffmana.

Tytuły filmów

Informacja krajoznawcza

Sulejów to gród o długiej historii, słynny przede wszystkim z jednego z najlepiej zachowanych średniowiecznych kompleksów klasztornych cystersów w Polsce. Zakon został sprowadzony w te okolice przez księcia Kazimierza Sprawiedliwego w 1176 r., a istniejące do dziś zabudowania pochodzą przede wszystkim z pierwszej połowy XIII w. Znajduje się tu romański kościół pw. Najświętszej Marii Panny i św. Tomasza Kantuaryjskiego, a także niemal cały kompleks wież i baszt połączonych murami obronnymi. W centrum miasta zachował się do dziś średniowieczny układ urbanistyczny, z przecinającą miasto Pilicą. Z kolei w zachodniej części Sulejowa zachował się budynek stacji kolei wąskotorowej prowadzącej z Sulejowa do Piotrkowa Trybunalskiego oraz pozostałości dawnych pieców wapienniczych z przełomu XIX i XX w., będących świadectwem przemysłowej historii tych okolic.

  1. Opactwo Cystersów w PodklasztorzuGwiazda piołun, Janka, Południe – północ, Potop
  2. Kościół św. Tomasza Kantuaryjskiego w PodklasztorzuPrzygrywka
  3. Dawny Zakład Przemysłu Wapienniczego na PodkurnędzuPsy 2. Ostatnia krew
  4. PilicaTrójkąt bermudzki