Opactwo Cystersów w Sulejowie-Podklasztorzu

Opactwo Cystersów w Sulejowie-Podklasztorzu

Sulejowskie opactwo to jeden z najlepiej zachowanych średniowiecznych kompleksów klasztornych Cystersów w Europie. Obiekt o charakterze obronnym, otoczony pierścieniem murów z oryginalnymi basztami. Dziś na terenie części obiektu funkcjonuje hotel. Natomiast po kilkudziesięciu latach przerwy, w latach 80. XX w. powrócili tu Cystersi. W dawnym wirydarzu i kapitularzu zorganizowane zostało niewielkie muzeum przedstawiające historię tego miejsca. Do pozostałości dawnego klasztoru przylega romański kościół pw. NMP i św. Tomasza Kantuaryjskiego. Więcej o sulejowskich Cystersach tutaj.