Muzeum Kinematografii

Muzeum Kinematografii

Plac Zwycięstwa 1, Łódź

Muzeum jest jedyną tego typu placówką w Polsce. W dawnej rezydencji fabrykanta Karola Scheiblera znajduje się bogata kolekcja eksponatów. Tu warto wymienić unikatowe urządzenia z epoki poprzedzającej film, jak latarnie magiczne z przełomu wieków, mutoskop, czy jeden z czterech zachowanych na świecie fotoplastykonów, pochodzący z pracowni wynalazcy Augusta Fuhrmana. Kolekcja różnorodnych projektorów filmowych przedstawia kolejne etapy rozwoju techniki filmowej od początków kina po dzień dzisiejszy. Więcej na temat muzeum.